Nieuwjaarsreceptie 1Een heel nieuw jaar staat voor ons. En bij gelegenheid van de jaarwisseling, zoals gebruikelijk, even terugkijken, normaal naar het afgelopen jaar, maar nu even iets verder terug. Want ik realiseer mij, dat ik dit jaar mag vieren, dat ik 20 jaar geleden afscheid heb mogen/moeten nemen van mijn actieve jaren bij de KLu. MOETEN, want verlenging zat er niet in, ondanks steun van mijn superieuren. Had ik kunnen aanvechten, maar er moesten mensen uit, personeelsreducties. Mijn eerste werkloze dag was 1 mei, de dag van de arbeid! Maar het was eigenlijk wel goed zo. Nét opa geworden en dus kon ik mij daarop toeleggen, samen met mijn Marian. En dat doet mij beseffen aan hoe snel de tijd gaat, het lijkt een cliché, maar het is gewoon zo. Dat kleine moppie, dat in de kinderwagen lag bij mijn afscheid van de EMVO (en de KLu) op Noord, is nu een prachtige volwassen vrouw. Ongelooflijk wat de tijd doet.
Nieuwjaarsreceptie 3Maar goed, tijd voor de gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie. Buiten 50 leden, die zich de koffie met warme oliebol lieten smaken, mochten we ook nog “Actief dienenden” ontvangen. Zo waren wij blij verrast met de aanwezigheid van de Commandant LCW in de persoon van Kolonel Robin Schoonen, namens de Commandant KMSL/vlb Woensdrecht de Luitenant Kolonel Rob Dierkx, namens Chef Kabinet Luitenant Kolonel Ellen d’Leon, de Stafadjudanten KMSL en LCW resp. Marko Riemslag Baas en Jan Hak en natuurlijk de coördinator Veteranen/Postactieven CLSK Kapitein Massop.
Nieuwjaarsrecptie 4Kolonel Schoonen verwende ons met een toespraak, waarbij hij de huidige situatie en de nabije toekomst van de locatie Woensdrecht schetste en wel de oprichting van het Air Support Command.

Daarna was het tijd voor mijn toespraak en de toast op een goed en gezond jaar voor ons Postactieven.
Nieuwjaarsrecptie 5Hierna ontspon zich een gezellig samenzijn en kon men genieten van een hapje en een drankje. Man wat hebben we elkaar toch veel te vertellen!
Rond 17:00u kwam er een eind aan deze als vanouds gezellige bijeenkomst en spoedde het merendeel zich naar het bedrijfsrestaurant voor de maaltijd.
Al met al weer een geslaagd evenement.
Voor nu, een gelukkig en zo gezond mogelijk nieuwjaar en het bestuur ontmoet u graag op onze Algemene Ledenvergadering op 14 maart a.s.
Met hartelijke groet, namens het bestuur, uw voorzitter/secretaris,
Henk