Het was weer zo ver. Tijd voor wat men bij het kunstrijden de "verplichte figuren" zou noemen, maar wat bij een vereniging de "Algemene Ledenvergadering" heet . Saaie bedoening? Helemaal niet! Er vond financiële verantwoording plaats, er was een moment van herdenken, het begrip "decharge verlenen aan het bestuur" werd a.d.h.v. het burgerlijkwetboek en de statuten voor een kopersvereniging volledig ontleed, we kozen een nieuwe penningmeester , de maker van de CGPA website verloor zijn anonimiteit en kreeg de fles, er was een indrukwekkende lezing en, of het allemaal nog niet genoeg was, we gingen ook nog met een volle buik naar huis.

Algemene Ledenvergadering 2010Aanwezig waren 98 leden, die na ontvangst in de multifunctionele ruimte "de Schuttershof" op de Vliegbasis Woensdrecht met koffie en cake op 25 maart een levendige vergadering bijwoonden. De hoogtepunten van het afgelopen jaar kwamen voorbij en er werd een minuut stilte gehouden voor de overledenen van het afgelopen jaar. Het financieel verslag en de boekhouding werden op advies van de kascontrolecommissie goedgekeurd, waarna het bestuur werd gedechargeerd.
Vanwege het overlijden van Sjoerd Heringa was behoefte ontstaan aan een nieuwe penningmeester. Door het bestuur werd Max Limburg voorgesteld, de Algemene ledenvergadering ging hiermee akkoord, waardoor Max met onmiddelijke ingang deze taak op zich nam en onder applaus zijn plaats in nam achter de bestuurstafel.

Algemene Ledenvergadering 2010Na het sluiten van de vergadering was er een lezing over de Klu in Afghanistan door de Kolonel-vlieger Chris Lorraine, die op een levendige en humorvolle wijze uitleg gaf over de inzet van onze mannen en vrouwen in Afghanistan en over de gevaren en problemen met het materieel ter plaatse. Een lezing die wij een ieder zeer kunnen aanbevelen.
Na afloop van de lezing was er nog een gezellig samenzijn, dat besloten werd met een voortreffelijke rijstmaaltijd, op een uitstekende wijze verzorgd door Paresto.