Dit jaar zijn we aangeland op een historisch moment. De wereldgeschiedenis kent wel meer historische momenten, maar die verbleken allen bij de onze. We noteren dus voor nageslacht dat in het jaar 2007 na Chr. de CGPA-Woensdrecht 5 jaar bestaat. We gedenken onze "founding fathers" en zetten in hun geest de activiteiten voort; met enthousiasme en humor.
Lustrum CGPA WoensdrechtOp 20 september waren wij te gast bij de “Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht” te Gilze Rijen. Na de ontvangst met koffie, namen we plaats in de informatiezaal. De voorzitter heette de aanwezigen hartelijk welkom en blikte terug op de eerste vijf jaar van de CGPA Woensdrecht. Daarna werd een aanvang gemaakt met het programma.
De voorzitter van de KLHV, Cees de Veer, vertelde op een enthousiaste wijze het ontstaan van de KLHV. Hij vertelde met elan over de in bezit zijnde vliegtuigen en in welke bekende films de vliegtuigen dienst hebben gedaan. Ook vertelde hij wat de vrijwilligers daar allemaal doen in een “geaccrediteerd reparatiebedrijf”. Tussen de regels door werd ook even vermeld dat er een jaarlijkse begroting is van €500.000,00 wat aangeeft dat het een serieus bedrijf is geworden.  Inmiddels kwam de CCPKLu Joop Melisie binnen, wat door het bestuur zeer op prijs werd gesteld.
We bekeken de vliegtuigen en konden de voortgang  zien van het reconditioneren van devliegtuigen, zoals een S-11, een Harvard en een Piper Cup. Veel bewondering was er voor de prachtig opgeknapte Harvard met nieuwe motor, en de Tiger Moth. Deze laatste was mooier en misschien ook wel beter dan dat deze ooit geweest was.
In het museum herleven de oude tijden herleven en gelet op de vragen bleek er onder de bezoekers  nog genoeg kennis aanwezig. Door loting werden twee leden aangewezen, namelijk M. van Lagen en P.G. de Hoon, om een betaalde rondvlucht te maken.  Daarna gingen we naar de bar om onder genot van een drankje  te genieten van het formatievliegen met een Beaver en twee Piper Cups. Vier personen mochten nog meevliegen wat bijzonder op prijs werd gesteld. De middag werd afgesloten met een BBQ. Iedereen ging  naar huis met een kleine herinnering aan dit lustrum, in de vorm van een pennenset met opdruk. Deze herinnering wordt ook aan de leden toegezonden op deze dag niet aanwezig konden zijn. Dank aan onze secretaris, Henk van Bergem, die als enthousiaste vrijwilliger van de KLHV ons het idee aan de hand deed hier eens te gaan kijken.