Een dikke 60 personen (niet te verwarren met 60 dikke personen) zaten om 14:00 uur klaar voor een lezing door mevrouw van der Wegen van het Pensioenfonds ABP.


De poging van die ene manGespannen wachtten zij op de dingen die komen zouden, maar helaas was zij wat aan de late kant. Zij maakte dit ruimschoots goed, niet alleen door haar prettige verschijning (nietwaar heren?), maar ook een spetterend optreden. Al snel had zij de critici stil met enige pittige opmerkingen, zij was duidelijk niet van de ongefundeerde stellingen en wist deze dan ook razendsnel te pareren. Duidelijk en humorvol wist zij de aanwezigen te overtuigen van de goede bedoelingen van het ABP en bleek zij in staat om het overgrote deel ervan te overtuigen, dat niet alles de "schuld" was van de Pensioenfondsen, maar dat het ABP in het bijzonder, er alles aan had gedaan om erger te voorkomen.
Er was ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen en zij bleek bereid om nog enige tijd aanwezig te blijven om persoonlijke zaken toe te lichten.
Na afloop van haar betoog, vatte ondergetekende e.e.a. samen door te stellen, dat in ieder geval duidelijk was geworden, dat er nog veel onduidelijk bleek en dat personen, welke te maken zouden krijgen met een "AOW-gat" zich in verbinding moeten stellen met hun verschillende belangenverenigingen, teneinde deze zover te krijgen hiervoor een oplossing te bedenken.

Als dank voor haar "optreden" werd haar door ondergetekende en onze penningmeester Max Limburg, de befaamde CGPA Woensdrecht balpen overhandigd (deze was méér dan welkom, want haar eigen balpen bleek herhaaldelijk dienst te weigeren) en een theepakketje met bloemetje overhandigd.
Hierna was even de tijd voor een ingelast optreden van ons lid Hans Boerboom, welke zijn recentelijk verschenen boekje "Die goeie ouwe tijd" presenteerde.
Vervolgens was er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje en sociaal samenzijn en voor degenen die zich hiervoor hadden opgegeven, de mogelijkheid tot deelnemen aan een workshop "sieraden maken". Zo'n 14 personen hadden zich hiervoor opgegeven, waaronder, jawel, één man, die zijn vrouw wilde verrassen.
Er was één uurtje voor uitgetrokken, maar dit bleek voor het merendeel toch wat aan de korte kant. Hoe dan ook, al met al een zéér geslaagde middag en rond 17:30 kon deze met een tevreden gevoel worden afgesloten.