Twee voor de prijs van een. Eigenlijk gaat dit artikeltje over twee activiteiten; een Social die op 2 december 2003 plaatsvond en een bijeenkomst op 13 januari 2004 waarin de Wnd Commandant Vliegbasis een voordracht hield en de LC-Klu een film vertoonde. Het artikel werd echter geplaatst in het blad KluPActief in 2004 en daarom rangschikken we deze twee activiteiten maar onder het jaar 2004.

Vliegbasis WoensdrechtNa een wat langere tijd van stilte, door een wisseling binnen het bestuur, werd op 2 december 2003 een Social gehouden. Een groot aantal leden van onze regio kwam bijeen in de PV-Unit van de LCKlu. Oudgedienden onder ons weten nog dat dit vroeger de SMW-kantine heette.
Ondanks dat onze Social samenviel met activiteiten in andere messes werd het toch een druk bezochte en gezellige bijeenkomst. Onder het genot van een drankje en een hapje werden vele oude herinneringen opgehaald. Er werd gesproken over alles wat gaande is binnen onze Klu.
We kregen de C-LCKlu, de Commodore G. Meijer, op bezoek. De Commandant benadrukt in zijn toespraak het belang van de Contact Groep Post-Actieven. Hij zegde ons toe na beëindiging van zijn militaire loopbaan - en dat is zeer binnenkort - lid te worden van onze vereniging. We zullen hem er aan houden, hij is welkom.
Onze voorzitter vertelde ons dat aan de  Commandanten van de verschillende onderdelen op de vliegbasis is gevraagd in een aantal bijeenkomsten ons bij te praten over de organisatie van hun onderdeel en welke ontwikkelingen daar gaande zijn. De Wnd. C-Vliegbasis heeft ons toegezegd op 13 januari 2004 daarmee te beginnen. Uiteraard wordt zo’n bijeenkomst weer afgesloten met een gezellige Social.
Op 13 januari was het zover. De Wnd. Commandant van de Vliegbasis Woensdrecht, de Maj. R. Parijs, gaf een uiteenzetting over de vele wijzigingen die ophanden zijn. Er werd o.a. gesproken over de nieuwe organisatie van het Defensie Horeca Bedrijf. Ook in het personeelsbestand vinden wijzigingen plaats. Minder mensen moeten meer taken verrichten. De Majoor vertelde ons over de goede samenwerking tussen de Vliegbasis, de Brandweer en de Gemeente. Hij sprak daarover zijn waardering uit.
Het LC-Klu liet ons vervolgens een spectaculaire documentaire (op CD) zien die alle aspecten van de taken van het Logistiek Centrum belichtte. Grote Klasse!! Het was indrukwekkend en voor ons zo heel anders dan vroeger.
Onder het genot van een drankje praatten we nog wat na over datgene wat we gezien en gehoord hadden. Dit was nou eens een goed voorbeeld waarop de Klu de band met zijn Oud-werknemers instand houdt. Het werd erg gewaardeerd.