13 januari 2011, het was weer zover, de Nieuwjaarsbijeenkomst van de regio Woensdrecht. Gepland vanaf 16:00, dus probeer je als bestuur de eerste te zijn. 15:00 aanwezig, ruim op tijd denk je dan. Mis! Bij de poort zie je al bekende auto's voor je en aangekomen in de multifunctionele ruimte zijn ook al enkele leden aanwezig. Geweldig!

Nieuwjaarsreceptie 2011Het enthousiasme van de leden, om elkaar weer te zien. En dan blijkt dat de medewerkers van Paresto geen enkele moeite hebben met onze voortijdige aanwezigheid, want vriendelijk als altijd worden onze leden opgevangen. En gaandeweg stroomde men binnen. Om 16:00 was men in grote getale aanwezig en was het gezelligheid alom. Het bestuur had zich bij de ingang geposteerd, samen met hun echtgenotes en er ontstond een ware file in de gang, want je wilt toch niet volstaan met slechts "de beste wensen".
Namens de C-OKLu was lt-kol Gert Jan Kolkman aanwezig, zelf binnenkort postactief en hij maakte van de gelegenheid gebruik om de zaak eens te verkennen. Hij genoot zichtbaar van wat hij zag.
Zo rond 16:30 waren er ruim 75 leden binnen en vond de voorzitter het tijd om het woord tot de massa te richten. Hij memoreerde de slechte start van 2010 door het overlijden van onze penningmeester Sjoerd Heringa op 6 januari, maar ondanks dit trieste gebeuren kan de regio Woensdrecht op een geslaagd verenigingsjaar terug kijken. Hij gaf de aanwezigen ook een blik op datgene dat de Klu te wachten staat in 2011, namelijk forse bezuinigingen, die ook de postactieven zullen raken. Want ondanks dat zij niet meer in dienst zijn van de Klu hebben de meesten het Klu-hart nog op de goede plaats en voelen zij zéér mee met de actief dienenden. Hij sprak de hoop uit, dat dit een steun voor hen mag zijn.

NieuwjaarsreceptieHij sloot af met de wens voor een gezond 2011 voor allen en beloofde, dat het bestuur er alles aan gaat doen om er een geslaagd jaar van te maken. Met een luid applaus dankten de leden het bestuur en begon een zeer geanimeerd samenzijn. En als je dan eens om je heen kijkt en ziet, hoe iedereen zich vermaakt en niemand alleen zit, dan denk je: "dáár doen we het voor!" En daar blijven we het in 2011 voor doen