Algemene Ledenvergadering 2013

Op donderdag 14 maart jl heeft het bestuur van de Contactgroep Postactieven Regio Woensdrecht haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.
Na de gebruikelijke agendapunten zoals: het verslag van de ALV van 15 maart 2012, een terugblik op de activiteiten van 2012, het financiële jaarverslag met het daarbij behorende verslag van de kascommissie en de benoeming van een nieuwe kascommissie voor het boekjaar van 2013, was het tijd voor de bestuursverkiezing.

Statutair trad af: Max Limburg, penningmeester, maar deze stelde zich opnieuw verkiesbaar. De vergadering ging hiermee unaniem akkoord.
Jan Dam trad, om persoonlijke redenen, af als secretaris en wordt opgevolgd door Jeannine Duijker.
Marianne van Meer-Borstrok werd door het bestuur voorgedragen als notuliste; ook hiermee ging de vergadering unaniem akkoord. Uiteraard zet Henk van Bergem het voorzitterschap voort en Willem Vercouteren zijn werkzaamheden als activiteiten coördinator.
Bij de uitnodiging voor de vergadering was het concept Huishoudelijk Reglement gevoegd. In de uitnodigingsbrief werden de leden verzocht om, op voorhand, hun eventuele commentaar bij het bestuur kenbaar te maken. Tijdens de vergadering werd hierover uitvoerig gediscussieerd.

Om 15.00 uur werd de vergadering gesloten en konden de deelnemers, onder het genot van een kopje koffie/thee, een korte pauze houden. Daarna werd door Kap Wijnand Klein, Hoofd Basis Brandweer vlb Wdt, een zeer interessante lezing gehouden over de werkzaamheden van de brandweer zowel op- als buiten de vliegbasis. Voor een aandachtig luisterend publiek werd ook de grote Moerdijkbrand van enige jaren geleden vakkundig toegelicht. Uiteraard was er daarnatijd om vragen te stellen en ook hiervan werd gretig gebruik gemaakt.

Voorstreffelijke Rijstmaaltijd
Vanaf 16.00 uur kon men genieten van één (of meerdere) drankjes en aansluitend konden de deelnemers genieten van een voortreffelijke rijsttafel.  Daarna was het nog lang gezellig en om 18.30 uur keerden de leden voldaan terug naar huis.