Dit jaar was het een bijzondere ledenvergadering. Er werd afscheid genomen van een zeer gewaardeerde voorzitter en een nieuwe gekozen. De CGPA zou de CGPA niet zijn als er geen aandacht was voor zowel het "geestelijke" als het "stoffelijke". In het eerste werd voorzien door een interessante lezing van de Majoor Dalloyaux, in het tweede door een lekkere rijstmaaltijd achteraf.
Algemene Ledenvergadering 2009Een Algemene Ledenvergaderingen is in onze CGPA-wereld zoals u weet meestal een standaard ritueel, maar omdat afscheid werd genomen van iemand die gedurende lange tijd vele goede dingen voor de vereniging heeft gedaan willen we alsnog op onze homepage hier speciaal melding van maken.
De vergadering werd druk bezocht zo'n 90 leden waren aanwezig. Tijdens de bestuursverkiezing zijn de volgende leden gekozen, t.w. als voorzitter Henk van Bergem en als bestuurslid Willem Vercouteren. Na afloop van de vergadering werd afscheid genomen van Cees Boshuizen de aftredende Voorzitter, hij werd bedankt voor zijn vele goede werk voor de vereniging en zijn inzet die hij gedurende zijn gehele voorzitterschap heeft getoond. Ook werd uiteraard zijn echtgenote in de bloemetjes gezet en voor haar steun bedankt.

Algemene Ledenvergadering 2009Na afloop van de vergadering was er ook nog een zeer boeiende lezing van de Majoor Dalloyaux over de verkoop en overflight van F-16's aan en naar Chili. Al met al een boeiend relaas met alle ups en downs en problemen die dit zoal met zich mee bracht.
De middag werd afgesloten met een voortreffelijke rijstmaaltijd een drankje en nog wat gezellig napraten over de verkoop en overflight van F-16's aan en naar Chili.