De 65 deelnemers van de CGPA doken in de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Het woord 'Hollandse Linie' was we wel eens voorbij gevlogen, maar verder dan dat reikte de kennis niet. De waterlinie loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. We houden het beperkt en bezoeken 'Fort Altena', 'Fort Vuren' en 'Fort Asperen'.
De Hollandse WaterlinieOp 15 mei togen wij naar 'Fort Altena’, gelegen aan de zuidkant van Gorinchem. Na een bakje koffie kregen we een uiteenzetting van Mr. ing. Paul Berends, procesmanager bij de 'Nieuwe Hollandse Waterlinie'. In een PowerPoint presentatie legde hij ons uit hoe de linie tot stand was gekomen.
De waterlinie had ten doel om bij een vijandelijke aanval stukken land onder water te zetten. De aaneengesloten gebieden vormden een verdedigingsgordel van water, 'de Linie'. Het ondergelopen gebied maakte de wegen onherkenbaar en het transport met paard en wagen onmogelijk. De linie zelf werd nog eens vesterkt met een 40-tal verdedigingswerken, de zg. 'Forten'.
Vanwege de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. Uit analyse van het verloop van de strijd bij de buurlanden bleek het gehele verdedigingsconcept van legerorganisatie, bewapening en verdedigingswerken te zijn achterhaald. Uiteindelijk werd het concept herzien en vastgelegd in de 'Vestingwet' van 1874. Deze wet vormde het startpunt voor een voortdurend aanpassen van de linie aan de laaste stand van zaken op militair gebied. Zo werd de effectiviteit vergroot door kanonnen met stalen kogels te vervangen door kanonen met getrokken lopen. Echter alle aanpassingen ten spijt, in de Tweede Wereldoorlog bleek door de inzet van vliegtuigen en parachutisten, het hele waterlinie-concept definitief te zijn verouderd. Het luchtwapen werd het meest doeltreffende wapen in de aanval.
Na deze lezing konden we een kijkje nemen in en rondom het fort. Het gaf een goed beeld van hoe men hier gelegerd werd.
De Hollandse WaterlinieWe vertrokken naar het 'Fort Vuren' waar de lunch werd gebruikt en bekeken het fort. Ook hier zagen we hoe knap deze bouwwerken waren gemaakt. Bijvoorbeeld de opslagplaats voor munitie die aan beide zijden een opslag voor water had. Bij een ontploffing zouden de muren breken en stroomde het water naar binnen. Het fort biedt de mogelijkheid tot overnachten.
Rijdend over de “Diefdijk” krijg je een goed beeld van de terreinen die onder water werden gezet met nog steeds in het landschap de schuilplaatsen of kazematten, op palen in het water. We sloten deze leerzame dag af met een versnapering bij 'Fort Asperen'.