Bustocht naar Airborne museum24 oktober 2019, de dag die je wist dat zou komen, ofwel, de dag waarnaar door velen werd uitgekeken, de dag voor een "trip down memory lane", naar Schaarsbergen, waar velen van ons in het verleden gelegerd zijn geweest danwel hun opleiding hebben genoten. Met een bezoek aan de voormalige L.E.T.S. (Luchtmacht Elektronische en Technische School), tegenwoordig Oranjekazerne en aan de voormalige L.K.S.(Luchtmacht Kaderschool), later K.K.S.L. (Koninklijke Kaderschool Luchtmacht), maar tegenwoordig "Buitenplaats Koningsweg".

Om 10:00 u stipt vertrokken wij met de vertrouwde bus van "Scheldestroom", in de deskundige handen van Ruud Swagemakers, vanaf MFR de Kloosterhof in Hoogerheide richting Arnhem, onderweg nog even twee leden opgepikt. Hier ter plaatse kwam de stuurmanskunst van Ruud aardig te pas.

Embleem CGPA LETSRond 12:15 u arriveerden wij, na een probleemloze passage van de poort "Vrijland" bij gebouw 107, waar wij werden opgewacht door Nico Mol, voorzitter CGPA regio Arnhem.
Tijdens de koffie met koekje legde hij e.e.a. uit over de geschiedenis van de huisvesting van deze regio. Wat een verhaal!

Vervolgens schoven wij aan tafel voor een lunchbuffet, dat eenieder zich goed liet smaken. Soep, krentenbollen en belegde broodjes. Dat ging er bij iedereen goed in.
Hierna togen wij per bus naar "Groot Heidekamp", zoals reeds gemeld, nu Oranjekazerne. Ondanks het veel besproken verschil in cultuur, hier geen problemen bij het passeren van de poort, mede dankzij het voorwerk van Nico Mol en de poortlijst van schrijver dezes. Rondgeleid door Nico langs de diverse gebouwen, even aangelegd bij gebouw 85, het voormalige lesgebouw van de L.E.T.S. zie foto's. Tegenwoordig wordt hier, in een enorme put, o.a. geoefend met het aanhaken van lasten onder de diverse helikopters. Hiertoe hangen er diverse "loopkatten" aan de dakconstructie, welke een helikopter simuleren. Ook worden hier de diverse hijsmiddelen afgesteld, zodat de last, voertuig of pallets, stabiel en horizontaal onder de heli komen te hangen.
Nico werd op de kruising Clement van Maasdijklaan/Koningsweg afgezet en moesten wij zonder hem verder, richting voormalig LKS, tegenwoordig "Buitenplaats Koningsweg". Hier kon schrijver dezes de rondleiding overnemen met verhalen uit het verleden. O.a. over de oude kantine, waar wij vroeger in weer en wind in de rij stonden om onze wedde op te halen, de foerier van toen, waarvan de naam "Rinus" door de bus schalde. Maar ook het terrein van de "Zeven Provinciën", tegenwoordig al dan niet verkocht aan particulieren voor een behoorlijke prijs, welke deze mochten afbreken of inwendig verbouwen, het uiterlijk diende onaangetast te blijven. Voor wie hier meer over wil weten, zie www.buitenplaatskoningsweg.nl

Vervolgens werd koers gezet naar Airborne Museum Hartenstein voor een bezoek aldaar. Nét op tijd, want vanaf 28 oktober 2019 tot 14 maart 2020 is het museum Airborne Museumwegens verbouwing gesloten, zie www.airbornemuseum.nl

Indische maaltijdRond 17:00u waren wij terug op Vrijland voor een aperitief en om 17:30 konden we aan een heerlijk Indisch buffet, met een ijsje toe.
Om 19:00 u werd, na dankzegging door schrijver dezes aan Nico, zijn eega Hetty en zijn collega bestuurslid Paul, welke beide hadden geholpen die dag, de terugweg aanvaard. Waar wij op de heenweg nog tegen elkaar zeiden: "wat een gekakel in de bus, dat zal op de terugweg wel stiller zijn" moest ik toch mijn woorden weer inslikken, want men bleef praten over wat we gezien hadden en natuurlijk ook over "vroegah". Vreselijk gezellig.
Wij kunnen terug kijken op een zéér geslaagde dag, waar nog vaak aan terug gedacht zal worden. Met dank aan alle bestuursleden, die dit mogelijk hebben gemaakt.
Tot de volgende keer, op 21 november, de "snert"social.

Uw voorzitter, Henk van Bergem.

O ja, buitenplaats of niet, de bushalte bij de poort heet, getuige het bord op de paal, nog steeds "Kaderschool Luchtmacht"!

 

 Enkele foto's gemaakt door Marian en Hans