Op een vroege, mistige ochtend, zijnde 15 november 2012, stonden 60 personen gereed, voor een bezoek aan de 2e kamer der Staten Generaal, in het Haagse. Nadat de koffie/thee met cake, was genuttigd, toog het gezelschap richting het Walhalla der politiek.

Op bezoek naar de Tweede KamerIets of wat verlaat, werd Lange Poten 4 bereikt, alwaar na vliegtuigachtige incheck en bieb controles, wederom de koffie/thee gereed stond.
Onder het geslobber uit de koffiebekers, werd een introductie film vertoond, die gelet op de reacties uit het publiek, zeer werd gewaardeerd.

 

 

Indruk van de Tweede Kamer

 De rondgang aansluitend, met een bezoek aan de plenaire zaal, alwaar een debat gaande was over de huizenbouw en hypotheekrente aftrek, viel wederom zeer in de smaak.
Ook aan dit bezoek kwam ras een eind, zodat fluks de schreden werden gezet, na dankzegging aan onze gidsen, richting Brasserie Dudok, alwaar een uitstekende lunch werd geserveerd. Tijdens deze lunch, werd door onze Voorzitter Henk een voormalig KLu-collega uit het Zeeuwse land en kamerlid voor de VVD, i.c. André Bosman, geïntroduceerd.

Brasserie Dudok van HeelDe bevlogenheid waarmee deze spreker, e.e.a. over de bühne bracht, maakte bij de leden toch wat los, zodat een uurtje zeer geanimeerd over bepaalde zaken werd gedebatteerd. Het klokje van gehoorzaamheid, deed ook hier zijn werk, zodat na dankzegging aan André, koers werd gezet richting de bus, welke ons wederom op de plaats van bestemming terug bracht.