Op 16 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse A.L.V.

Algemene Ledenvergadering 2017Met 101 mannen en vrouwen werd het een hele gezellige middag.
Nadat een ieder zijn best deed een handtekening op de presentielijst te zetten bij Marianne, was het snel naar de koffie/thee met koekje en zocht een ieder een plekje om even bij te praten.
Maar dat duurde niet lang, want de voorzitter houdt van op tijd beginnen en dus werd een ieder verzocht een stoeltje in de vergaderzaal te zoeken, waarna de vergadering kon beginnen.
Het was dit jaar een hele snelle vergaderingen, omdat er geen bijzondere dingen en vragen aan de orde waren.
De voorzitter begon met het gedenken van onze overleden leden het afgelopen jaar, met in het bijzonder Jan de Kort waarvan we precies op de dag van de A.L.V. de uitvaart hadden.

Algemene Leden Vergadering 2017Daarna verbond onze Marianne van Meer zich weer voor 3 jaar als secretaresse voor de postactieven wat met een applaus werd beloond. Maar…onze coördinator uit Breda van de postactieven Kapitein Ad Potters was deze middag ook aanwezig en door hem werd ze voor haar nieuwe inzet van 3 jaar beloond met een lekker flesje drank, we hopen dat die heeft gesmaakt Marianne.

Ook de kascommissie had geen op of aanmerkingen en ook zij werden door de voorzitter beloond met een lekker flesje. Dus Henny, goed gedaan je hebt goed op de centjes van de club gepast. We wensen ook jou veel succes het nieuwe bestuurs jaar.

Verder waren er geen bijzonderheden, een vraag van René Stander kwam naar boven, of het contributie geld niet omhoog kan om meer geld te genereren voor bijvoorbeeld de inhuur van bussen t.b.v. uitstapjes. Dit is genotuleerd en staat voor volgend jaar op de A.L.V. agenda om daar definitief een beslissing over te nemen. De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid, en verwijst de leden dat de koffie/thee klaar staat.

Algemene Leden Vergadering 2017 En dat na de koffie/thee onze gast spreker Dhr. Hans Nordsiek gedurende een klein uurtje zijn presentatie komt geven.  Hans is gezagvoerder bij de  K.L.M. en vliegt met het mooie passagiers vliegtuig de Boeing 787, en in zijn vrije tijd heeft Hans een eigen historische dubbeldekker, een Boeing Stearman “Old Crow”.
Wat een juweeltje is dat, hij staat in het museum op Seppe en is geverfd in de kleuren zwart/goud en dat staat het vliegtuig meer dan prachtig.
Als je hem wil bewonderen kan je hem zien in het  Vliegend Museum Seppe, op de website kunt U de openingstijden vinden. Of kom naar de Classis Cars & Aeroplanes op 17 en 18 Juni open van 10:00 uur tot 18:00 uur.
Hans gaf deze middag een hele leuke presentatie over de K.L.M. hoe hij daar geworden is wat hij is, en wat de drijfveer was om gezagvoerder te worden, oftewel zoals hij dat zei, de piloot met de 5 strepen. We hebben de nodige dingen via een quiz van hem geleerd. Onder andere dat per passagiers stoel maar € 10.00  word verdiend.
Dat het vliegtuig wordt gemaakt van composiet materiaal en nog vele andere zaken.
Veel te vlug is dan ook deze presentatie voorbij, en word ook Hans met een groot applaus en een flesje drank van de voorzitter bedankt. We hebben genoten Hans, weer even een ander luchtvaart verhaal voor ons Luchtmacht mensen, dankjewel.

Algemene Leden Vergadering 2017En dan hebben we dorst grote dorst, waar is de bar….juist doet U mij maar een paar glaasjes.
Enne wat ruik ik, ja hoor …..daar komt de blauwe hap, en voor dat we het weten staan we achter elkaar alsof het carnaval is in de rij.
We scheppen op, en nemen nog een glaasje en laten het ons goed smaken…..
Zoals ik al schreef in het begin, het was een hele gezellige, lekkere, interessante middag.
En voor dat je het weet gaat een ieder weer voldaan en tevreden naar huis.

Foto's van de Algemene Ledenvergadering

Tot de volgende keer allemaal op Woensdrecht.    Groetjes Marian van Bergem.