Algemene Ledenvergadering 1Op 7 oktober was het dan zover, we konden weer eens de broodnodige A.L.V. houden op ons eigen Woensdrecht. En wel twee stuks gecombineerd, want vanwege tante Corona mocht die in 2020 niet doorgaan, dus nu de versies van 2020 en 2021.
Met een opkomst van 65 man en vrouw was de zaal bij Paresto gezellig gevuld. En als vaste gewoonte begonnen we die middag met koffie en thee en een lekker plakje cake. De muntjes 2 per persoon voor een drankje naar keuze werden door onze trouwe penningmeester Henny van Zetten uitgereikt en de presentielijst werd door onze secretaris Mathieu Rousch bijgehouden.
Na even lekker met elkaar gekletst te hebben, kwam ook als verrassing voor de leden, de nieuwe commandant van de vliegbasis, kolonel Ellen Meeuwsen-Scholten met haar stafadjudant Richard Sprokkereef zich voorstellen.Algemene Ledenvergadering 2Dat werd door de leden zeer gewaardeerd. Nadat zij door de voorzitter was voorgesteld, nam zij de microfoon over en vertelde zij alle ins en outs zoals het nu gaat binnen de luchtmacht en vooral wat haar taken zijn voor de vliegbasis Woensdrecht, waar zij verantwoordelijk voor is. Zo óók de overgang van Main Support Base naar het Air Support Command, waarvan ook het Centrum Mens en Luchtvaart en het Logistiek Centrum Luchtmacht deel zullen gaan maken, onder één commandant.
Een zeer bevlogen vrouw en wij wensen haar alle succes om deze mooie taak op Woensdrecht te vervullen. En uiteraard hopen wij postactieven haar bij onze bijeenkomsten op Woensdrecht vaker te ontmoeten, met een drankje en hapje, en een ontspannend gesprek, zodat ook wij postactieven elkaar op deze manier beter leren kennen.
Tijdens de vergadering werd Mathieu Rousch definitief verkozen tot secretaris en was hij de letters "a.i." die zo zwaar op zijn schouders rusten kwijt. Dus welkom Mathieu, we zijn blij met jouw inzet voor de club, gefeliciteerd met jouw benoeming.
Met de herverkiezing van onze voorzitter, die van onze webmaster Jeroen en bestuurslid Johan was het onderdeel "verkiezingen" ook weer achter de rug.
Algemene Ledenvergadering 3De vergadering, die rustig verliep, met een opmerking van enkele leden om de contributie te verhogen, werd door de voorzitter voorgesteld om daar met hand opsteken vóór of tegen te stemmen. De uitkomst daarvan was overduidelijk, de contributie blijft zoals die was, vijftien euro p.p.
Nadat door de kascommissie de financiën goed waren bevonden en zoals gebruikelijk door de secretaris de bekende fles drank als dank was uitgereikt, beantwoordde de voorzitter nog wat vragen en was het tijd om de vergadering te sluiten.
Dus, met de muntjes in de hand werden dan ook de drankjes besteld en begon het in de ruimte al lekker te ruiken, kortom de chinees was in aantocht. Ja en dat dat lekker was…..zie de foto's.Algemene Ledenvergadering 4En ook aan deze middag kwam zoals gewoonlijk weer een einde. Het was zeer geslaagd, informatief met de nieuwe kolonel en lekker met de blauwe hap.
Dit was het praatje weer en ik zeg tot de volgende keer, maar dan niet op de basis, maar bij Non Plus Ultra op 25 november, daar krijgt U zoals gewoonlijk de uitnodiging voor.
Groetjes,
Marian.

Foto's van de Algemene Ledenvergadering