Naam  Funktie
   H.F. (Henk) van Bergem 
 Voorzitter
  Vacature  Secretaris
 Nel de Haas  Nel de Haas  Penningmeester
  Ton Franken  Ton Franken   Activiteitencoödinator
Jeroen Meijers H.C.W.J. (Jeroen) Meijers Webmaster
JohanvanderKaaij80.png J.B.  (Johan) van der Kaaij Vrijwilliger