Met 56 inschrijvingen, begon om 14:00 uur de A.L.V. middag onder het gebruikelijk kopje koffie/thee…met een heerlijke plak cake.
Om half drie opende de voorzitter de vergadering en alle punten werden zoals gebruikelijk één voor één behandeld.
Overzicht zaal Er was een ingezonden brief, waarin verzocht werd het lidmaatschap te verhogen. Aan dit punt was in de vorige vergadering ruimschoots aandacht besteed, en met stemmen van de toen aanwezige leden werd er gekozen voor geen verhoging. Daarom wilde het bestuur dit niet opnieuw in de vergadering opnemen, maar heeft wederom de voorzitter met handopsteking van de aanwezige leden, gekeken of hier draagvlak voor was, om het opnieuw te behandelen. Wederom werd door de aanwezige leden het voorstel van de verhoging van het lidmaatschap weg gestemd, en hoefde het voor hen niet opnieuw behandeld te worden.
Vervolgens werd de kascontrole commissie hartelijk bedankt voor hun diensten, en daarvoor ontvingen zij de gebruikelijke fles wijn.

Anders dan gebruikelijk was er deze middag geen spreker, Henk heeft het wel geprobeerd, maar een ieder die hij benaderde had geen tijd, in vergadering, er is natuurlijk met wat er in de wereld speelt heel wat aan de hand, zo ook binnen defensie.
Laten we hopen dat bij de volgende vergadering we weer gebruik kunnen maken van een gast spreker.
Verder waren er geen hobbels, en daardoor was de vergadering redelijk snel afgelopen.
Dus op naar de bar met de 2 muntjes, voor een aangenaam drankje, dat zowel binnen als buiten in het zonnetje op het terras genuttigd werd. En dat dat gezellig en heerlijk was, bleek uit de vele gesprekken aan de tafels.
RijsttafelMaar…..om 16.45 uur begon het heerlijk te ruiken naar de blauwe hap in de mess. En dus werd het buffet geopend, en ik moet zeggen, ze kunnen er wat van daar in de keuken bij Paresto. Het liet een ieder zich dan ook smaken, en zelfs zo goed, dat menigeen zijn bord nog een keer vulde.
Kortom het was weer een geslaagde middag en de volgende die er aankomt gaat ook weer gepaard met heeerrrrlijke geuren, want we gaan aan de B.B.Q. op 7 Juli. Hoop dat het zonnetje die middag ook schijnt zodat we, zoals het bij B.B.Q. hoort lekker buiten van al het lekkers kunnen genieten, met een heerlijk drankje erbij.

Dit was het weer, we hopen u op 7 juli allen weer te ontmoeten bij de B.B.Q. op ons vertrouwde stekkie op de mooie vliegbasis Woensdrecht.

Mede namens Henk, met vriendelijke groet, Marian van Bergem.

 

 Foto's Algemene Leden Vergadering

 

 Notulen van de vergadering