Beste leden,

Het bestuur van de CGPA Woensdrecht heeft u goed nieuws te melden: er heeft zich iemand gemeld om de functie van secretaris op zich te nemen. Zijn naam is Hans de Jong, sedert 2023 lid van onze contactgroep. Uiteraard is het aan de leden om bestuursleden te kiezen, conform artikel 8 van de statuten, dus stellen wij voor om dat donderdag 16 mei a.s. in een bijzondere Algemene Ledenvergadering te doen. Deze ALV wordt gevolgd door een gezamenlijke barbecue.

Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur      Aanvang met koffie/thee en koffiebroodje in de O.O. Mess.
15:30 uur      Aanvang Bijzondere ALV i.v.m. bestuursverkiezing
16:00 uur      Bar open, aanvang barbecue.
18:00 uur      Einde van een hopelijk productieve en gezellige middag.

Separaat heeft u een brief of mail ontvangen voor de kosten van deze middag.
Consumpties zijn voor eigen rekening, jetons zijn te  verkrijgen bij onze penningmeester, contant af te rekenen of per pin.
Inschrijven uiterlijk vóór 6 mei a.s. door overmaking van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer NL82INGB0007251234, t.n.v. Contactgroep Postactieven regio Woensdrecht o.v.v. "Barbecue 16 mei" en aantal personen.

 


Barbecue WoensdrechtBlijft u niet voor de barbecue, dan zijn er geen kosten verbonden aan deze middag, maar graag wél uw deelname aan de ALV melden.
P.s. Met deze belangrijke aanvulling kan het bestuur weer door, maar zullen de activiteiten beperkt zijn. Er rest er nog één vacature. Denkt u nog eens na over een bestuursfunctie? Nogmaals, zónder volledig bestuur slechts beperkte activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Henk van Bergem

Waarnemend secretaris en demissionair voorzitter
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 06-29380649

Tijdens de activiteiten van Post actieven Woensdrecht worden foto’s gemaakt, die later mogelijk openbaar worden gedeeld op onze website. Indien u niet wilt, dat u herkenbaar op de foto komt, wordt u verzocht dit bij het bestuur aan te geven. Bankrekening: NL82INGB0007251234 t.n.v. Contactgroep Postactieven regio Woensdrecht. Bezoek ook eens onze website www.cgpa-wdt.nl