Algemene ledenvergadering 2024 1En natuurlijk, nét als ieder jaar, was er weer de gebruikelijke A.L.V. en die werd gehouden op 14 maart 2024.
Na de gebruikelijke handtekening bij de penningmeester (onze Nel), kon een ieder genieten van een heerlijk kopje koffie/thee met een plak cake. En samen met dat drankje en hapje en de financiële verslagen in de hand, die voordat de vergadering begon, even doorgelezen konden worden door de leden.
We startten de vergadering met 54 leden, inclusief bestuur.
De vergadering verliep zonder problemen en vragen, de financiën werden door de leden goedgekeurd, en dat is altijd fijn. Dus Nel, goed gedaan, dank daarvoor.
De kascontrole commissie werd door de voorzitter bedankt, met daarbij de bekende fles drank. Ook jullie bedankt voor de moeite.
De voorzitter kondigde nogmaals aan, dat hij zijn taak na twee jaar secretaris en 15 jaar voorzitter wil beëindigen.
Helaas, na diverse smeekbeden van mijn Henk en een laatste poging tijdens de ALV, géén reactie van de leden. Dus ziet het ernaar uit, dat de CGPA Woensdrecht tot een einde komt.
Verder hadden we die middag nog een gastspreker, namelijk van ons eigen lid Attie Pot, hij vertelde over zijn tijd van uitzending naar Cambodja, bij de Explosieve Opruimingsdienst (EOD). Wat een boeiend en interessant verhaal Attie, je hebt ons allen een heel stuk wijzer gemaakt over de gevaren en werkwijze, hoe om te gaan met die gevaarlijke mijnen. Heel veel bewondering, voor het werk van de mannen en vrouwen die in die gevaarlijke omstandigheden hun belangrijke en noodzakelijke werk deden en doen. Dank voor deze lezing, werd bevestigd door de leden met een groot applaus, en ook voor jou met een hand van de voorzitter en een lekker flesje, om thuis even op je gemak na te genieten van een fantastische presentatie.
Daarna was het echt de hoogste tijd voor een drankje, gevolgd door de welbekende “blauwe hap” en ja, eerlijk is eerlijk, wat is die toch altijd lekker wij Paresto, dat doen ze daar heel goed.
Beste leden dit was dan weer het verslag van de A.L.V. van 14 maart 2024.
Het bestuur gaat zich beraden over hoe nu verder en dat ziet er helaas niet goed uit, we hopen van harte op betere tijden.

Met hartelijke groet,
Marian van Bergem

Foto's Algemene Ledenvergadering